Wolontariat młodzieżowy

Wolontariat młodzieżowy
Shadow
Slider

WOLONTARIAT MŁODZIEŻOWY


Centrum Młodzieżowego Wolontariatu powstało w 2000 roku. Wolontariat jest jednym z głównych programów realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Do głównych zadań Centrum należy: promowanie idei wolontariatu zwłaszcza wśród młodzieży, ale i społeczności Radomia, tworzenie struktury organizacyjnej, zakładanie Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu, nawiązywanie współpracy z ośrodkami i instytucjami, do których kierowani są wolontariusze, koordynowanie pracy wolontariuszy, a także współpraca z dorosłymi Opiekunami Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu. Nasi wolontariusze, w ramach wolontariatu systematycznego, pomagają: podopiecznym indywidualnym – dzieciom i młodzieży w nauce, osobom starszym, dzieciom niepełnosprawnym oraz działają w ośrodkach takich jak świetlice, przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, rodzinne domy dziecka, Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących oraz wiele innych. W ramach wolontariatu akcyjnego wolontariusze pomagają podczas: Festynów, zbiórek żywności, biegów charytatywnych, pikników, balów karnawałowych, ferii i półkolonii z Arką, zbiórek dla zwierząt ze schroniska, Radomskich Dniach Godności, Gwiazdki na deptaku oraz wielu innych. Wolontariusze niejednokrotnie organizują: własne akcje charytatywne, wieczorki integracyjne, zbiórki rzeczowe i pieniężne, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej rozeznaniem potrzeb w swoim otoczeniu.

GaleriaTranslate >>