Program „Działaj Lokalnie”

Program "Działaj lokalnie"
Shadow
Slider

PROGRAM „DZIAŁAJ LOKALNIE”


„Działaj Lokalnie” jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, które wspierają różnorodne projekty lokalnych społeczności, promując tym samym ich potencjał, tradycje i doświadczenia. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspierane są działania ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Od 2005 roku w realizację Programu włączyło się Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Każdej wiosny, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłaszamy konkurs grantowy skierowany do gmin powiatu radomskiego. W każdej edycji Programu staramy się dofinansować około 5-8 projektów, których celem jest zmiana otoczenia, a także integracja społeczności lokalnej oraz uwrażliwienie Jej na dobro wspólne. Na przestrzeni lat zostało zrealizowanych ponad 115 projektów. Dzięki środkom, które przekazuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności projekty zostały dofinansowane na łączną kwotę ok. 45 000 złotych. Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać na stronie internetowej www.dzialajlokalnie.pl, a także na Facebook’u.

GaleriaTranslate >>