Kategoria: Uncategorized

Stypendia dla młodych i zdolnych!

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

#Wirtualnywolontariusz

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów działania prowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu (rozliczenie PIT, kluby dla dzieci i młodzieży, świetlica socjoterapeutyczna, Centrum Wolontariatu Międzynarodowego, Centrum Młodzieżowego Wolontariatu) od dnia 12 marca 2020…
Przeczytaj więcej

Translate >>