,,Branie wypełnia ręce,

a dawanie wypełnia serce.”

Translate >>